khuyen-mai

Về nội dung kết luận của Ban Giám đốc Sở Y tế tại buổi giao ban phòng khám đa khoa tư nhân lần thứ III

Ngày 27 tháng 8 năm 2016, Sở Y tế đã tổ chức giao ban phòng khám đa khoa lần thứ III với sự chủ trì của TS. Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế.

Thành phần tham dự giao ban gồm các Phòng Ban chức năng Sở Y tế, Bảo Hiểm Xã Hội TP. Hồ Chí Minh, 152/195 phòng khám đa khoa tư nhân, 18/24 phòng Y tế quận/huyện.

Sau khi nghe đại diện các phòng, ban báo cáo và các ý kiến thảo luận của các thành viên trong giao ban, TS. Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau:

I. Đánh giá hoạt động của khối phòng khám đa khoa trong thời gian qua

 1. Ưu điểm:

–        Số lượng phòng khám đa khoa hoạt động trên địa bàn thành phố tăng dần theo thời gian, hiện có 195/203 phòng khám đa khoa đang hoạt động, trong đó có 109 phòng khám đa khoa được Sở Y tế thẩm định phê duyệt danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và 44 phòng khám đa khoa được BHXH TP ký hợp đồng khám BHYT.

–        Nhìn chung, hoạt động của các phòng khám đa khoa đã đáp ứng nhu cầu đa dạng về khám chữa bệnh ngoại trú của người dân và tham gia góp phần giảm tải cho khoa khám bệnh của các bệnh viện thành phố. Đa số các phòng khám đa khoa tuân thủ các qui định, một số phòng khám đã tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh.

 1. Hạn chế:

Qua dư luận xã hội, phản ánh của người dân qua đường dây nóng và công tác thanh, kiểm tra của Phòng Y tế, Sở Y tế phát hiện một số phòng khám đa khoa còn bị vi phạm, cụ thể:

–        Lập sổ khám bệnh, đơn thuốc, chẩn đoán bệnh không đầy đủ theo quy định của pháp luật;

–        Biển hiệu ghi không đúng quy định;

–        Không niêm yết giá dịch vụ hoặc niêm yết giá không đầy đủ;

–        Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định;

–        Không đảm bảo các điều kiện về nhân lực hoặc cơ sở vật chất hoặc trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động;

–        Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (triển khai các kỹ thuật khám chữa bệnh khi chưa được phê duyệt của Sở Y tế, xét nghiệm HIV…);

–        Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động);

–        Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn theo Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

–        Một số bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh khi chưa có Chứng chỉ hành nghề hoặc Chứng chỉ hành nghề không đúng phạm vi được cấp phép;

–        Triển khai khám sức khỏe định kỳ còn bố trí một bác sĩ thực hiện khám từ hai hoặc nhiều chuyên khoa;

–        Thay đổi vị trí phòng khám so với Biên bản thẩm định của Sở Y tế nhưng không có thông báo đến Sở Y tế;

–        Thay đổi bác sĩ phụ trách chuyên môn, nhân sự tham gia khám chữa bệnh khi chưa có công văn chấp thuận của Sở Y tế.

II. Những yêu cầu của sở y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tuân thủ qui định của ngành y tế đối với khối phòng khám đa khoa trong thời gian tới

 1. Yêu cầu các phòng khám đa khoa nghiên cứu kỹ các quy định tại các văn bản pháp luật mới ban hành của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh có liên quan đến hoạt động phòng khám đa khoa, bao gồm:
 2. Điều kiện cấp phép hoạt động

–       Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

–       Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

–       Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 1. Điều kiện hoạt động: ngoài 03 thông tư nêu trên còn phải thực hiện các quy định dưới đây:

–       Quy định kê đơn:

+   Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú thay Quyết định 04/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế kê đơn trong điều trị ngoại trú (kể từ ngày 01/05/2016).

+   Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/06/2014 ban hành danh mục thuốc không kê đơn.

–       Báo cáo thống kê y tế: Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14/08/2014 quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân.

–       Đào tạo liên tục:

+   Thông tư số 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

+   Công văn số 6221/HD-SYT ngày 07/09/2015 của Sở Y tế về hướng dẫn một số điểm về thời gian, hình thức, điều kiện xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục.

+   Công văn số 974/HD-SYT ngày 04/02/2016 của Sở Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức thực hành KBCB để cấp CCHN.

–       Kiểm soát nhiễm khuẩn: Thông tư 18/2009/TT-BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

–       Chuyển tuyến: Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

–       Xét nghiệm:

+   Thông tư số 29/2012/TT-BYT quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

+   Thông tư 01/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

–       An toàn bức xạ:

+   Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

+   Thông tư 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

+   Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

–       Chất thải y tế: Quyết định 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế.

 1. Dịch vụ không bắt buộc: tùy theo nguồn lực của phòng khám có thể đăng ký bổ sung các dịch vụ không bắt buộc.

–       Tiêm chủng: Thông tư số 12/2014/TT-BYT về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

–       Khám sức khỏe: Thông tư số 14/2013/TT-BYT về hướng dẫn khám sức khỏe.

–       Khám bảo hiểm y tế:

+   Thông tư 40/2015/TT-BYT hướng dẫn việc đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT thay thế TTLT 37/2014/TT-BYT.

+   Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

+   Thông tư điều chỉnh Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT.

–       Quảng cáo: Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

 1. Quy định xử phạt

–       Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

–       Nghị định 107/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 1. Yêu cầu phòng khám đa khoa đăng ký nhân viên y tế đang hành nghề khám chữa bệnh theo quy định và báo cáo Sở Y tế để cập nhật kịp thời.
 2. Yêu cầu phòng khám đa khoa thực hiện việc ủy quyền trong trường hợp người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vắng mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vì lý do ốm đau, nghỉ phép, đi học hoặc vì các lý do khác theo quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BYT.
 3. Đề nghị các phòng khám đa khoa vận dụng các phác đồ điều trị ngoại trú do Sở Y tế ban hành (dự kiến vào tháng 10/2016) để xây dựng phác đồ điều trị ngoại trú phù hợp với mô hình bệnh tật và danh mục kỹ thuật của phòng khám nhằm đảm bảo chất lượng chẩn đoán và điều trị và chi phí điều trị hợp lý.
 4. Đề nghị các phòng khám đa khoa bố trí nơi để và bảo quản hồ sơ bệnh án ngoại trú (hồ sơ giấy) theo quy định của Luật lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011.
 5. Hoan nghênh các phòng khám đa khoa áp dụng số hóa và lưu trữ dưới dạng điện tử các thông tin khám chữa bệnh của người bệnh.
 6. Khuyến khích các phòng khám đa khoa triển khai bệnh án điện tử có sử dụng chữ ký số nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bệnh nhân và tiết kiệm thời gian cho đội ngũ nhân viên y tế.

Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các qui định, đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động liên hệ với Phòng Y tế hoặc các phòng chức năng Sở Y tế để được hướng dẫn.

III.    Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian tới

 1. Trách nhiệm của Phòng Y tế các quận, huyện:

–        Tăng cường hoạt động kiểm tra, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

–        Chủ động liên hệ, phối kết hợp với các phòng chức năng và Thanh tra Sở Y tế để giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

–        Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế liên quan đến hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 1. Trách nhiệm của Sở Y tế:

–        Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế cập nhật group email “Phòng khám đa khoa” để kịp thời thông tin, phổ biến những qui định mới của ngành y tế.

–        Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chặt chẽ nhân lực của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động.

–        Phòng Nghiệp vụ Y: Phối hợp các phòng chức năng triển khai hoạt động Đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa theo 21 chuẩn thiết yếu đã được ban hành theo công văn số 5638/SYT-NVY ngày 16/06/2016, tiến đến khảo sát sự hài lòng của người bệnh.

–        Phòng Tổ chức Cán bộ: Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo về quy chế hoạt động phòng khám đa khoa.

–        Thanh tra Sở:

+   Tiếp tục hoạt động thanh, kiểm tra theo kế hoạch các phòng khám đa khoa, và tái thanh, kiểm tra những cơ sở đã vi phạm và bị xử phạt. Phổ biến cho các phòng khám đa khoa biết qui trình, thủ tục khi có Đoàn Thanh tra đến thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo qui định.

+   Tiếp tục phối kết hợp Phòng y tế các quận, huyện thanh tra xử lý nghiêm các phòng khám hoạt động không phép, vượt quá phạm vi hoạt động.

Sở Y tế thông báo nội dung kết luận giao ban và ý kiến chỉ đạo đến các đơn vị để biết và thực hiện./.

Nguồn tin theo Sở Y Tế TPHCM

LInk: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/chuyennganh/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=36&ItemID=1510&PublishedDate=2016-09-14T14:40:00Z

tư vấn